Priprema fajlova za izradu

/ / Baza znanja

Priprema fajlova za izradu fotografija na Noritsu 37HD

Dimenzija i rezolucija

Prilikom pripreme fajla za štampu veoma je bitno dobro odrediti veličinu fotografije. U koliko izrađujete jedan od standardnih fotografskih formata (tabela standardnih formata) postavite dimenzije u skladu sa tačnim dimenzijama tog formata. Zbog raznolikosti veličina senzora digitalnih aparata, najčešće proporcija neće odgovarati proporciji standardnog formata. U tom slučaju imate mogućnost kropovanja (odsecanja dela fotografije), izradu fotografije sa belinama i izradu fotografije u prilagođenom formatu. Kod kropovanja, preporučujemo da sami formatirate fotografije na željeni format. Prilikom izrade prilagođenog formata, jedna strana fotografije se fiksira na jednu od širina rolni (12,7cm, 15,2cm ili 30,5cm) dok druga dimenzija automatski bude određena prema proporciji izvornog fajla. Maksimalna dužina za sve rolne je 91,5cm. Obavezno je prilikom predaje fajlova napomenuti koji način izrade fotografija koje se ne uklapaju u standardne formate želite.

Rezolucija HD laserskog sistema Noritsu mašine je 640dpi, pa je idealno ako su Vaše fotografije spremljene u toj rezoluciji ili nižoj 320dpi. U slučaju da imate izvorni fajl koji u datoj dimenziji ima rezoluciju manju od 640dpi ili 320dpi, bolje je rezoluciju ostaviti na tu vrednost nego vršiti veštačko podizanje rezolucije (Resampling).

priprema fotografija za izradu
Prilikom izrade fotografija koje se po proporciji ne uklapaju u standardne formate, postoje 3 mogućnosti.
1. Izrada sa belinama - zadržava se sve sa originalne fotografije sa dodatkom belina na dve suprotne strane fotografije. Dobija se standardni format.
2. Izrada sa kropovanjem - određeni delovi originalne fotografije se seku i nisu vidljivi na izrađenoj fotografiji. Dobija se standardni format.
3. Izrada prilagođenog formata - fotografija se izrađuje u originalnoj proporciji i svi delovi fotografije su vidljivi na otisku. Dobija se nestandardni format, što može biti problem ako se fotografije stavljaju u album ili ram.

Profil boja

Prilikom pripreme fajlova za izradu u boji, fotografije sačuvati obavezno u RGB prostoru boja i to sRGB (preporučljivo) ili AdobeRGB profil. Koristiti 8bita po kanalu.
U slučaju da izrađujete crno-bele fotografije, posle obrade i konverzije, obavezno sačuvati u RGB prostoru boja u sRGB ili AdobeRGB profilu, nikako u Grayscale modu!

Format

Fotografije za izradu sačuvajte u JPG ili TIFF formatu sa pratećim RGB profilom. Prilikom upotrebe TIFF formata, koristite isključivo podrazumevana podešavanja parametara i isključite kompresiju. Postoji mogućnost izrade fotografija direktno iz RAW fajlova većine modernih fotoaparata.

Tabela standardnih fotografskih formata

Širina rolne

 • Dužina u cm

Sjajni, Mat, Silk

-12,7cm

 • 8,9
 • 12,7
 • 17,8
 • 19,0

Sjajni, Mat

-15,2cm

 • 10,2
 • 15,2
 • 20,3
 • 23,0

Sjajni, Mat, Silk, Perl

-30,5cm

 • 20,3
 • 30,5
 • 40,3
 • 45,7

Priprema fajlova za izradu na Epson Stylus Pro 11880 ploteru

Dimenzije i rezolucija

Sa obzirom na rezoluciju od 2880dpi, idealno je ako su Vaše fotografije spremljene u rezoluciji 300dpi ili više na dimenzijama formata koji želite. Kvalitetna štampa se postiže i sa 150dpi, dok do 72dpi i manje se preporučuje samo za velike formate koji se posmatraju sa veće daljine. U slučaju da imate izvorni fajl koji u datoj dimenziji ima rezoluciju manju od 300dpi bolje je rezoluciju ostaviti na tu vrednost nego vršiti veštačko podizanje rezolucije (Resampling).

Profil boja

Prilikom pripreme fajlova za izradu u boji, fotografije sačuvati obavezno u RGB prostoru boja i to sRGB (preporučljivo) ili AdobeRGB profil. Mogućnost štame sa 8 ili 16 bita po kanalu.
U slučaju da izrađujete crno-bele fotografije, fajlove možete spremiti kao monohromatske u RGB prostoru sa sRGB ili AdobeRGB profilom, ili kao Grayscale.

Format

Mogućnost izrade fotografija iz JPG, TIFF, PSD i EPS formata sa pratećim RGB profilom. U slučaju upotrebe JPG formata, kvalitet stavite na maksimalnu vrednost 12. Za najbolje rezultate, preporučujemo da fotografije spremate u TIFF formatu sa podrazumevanim podešavanjima parametara i bez kompresije.

Standardni formati štampe

Širina rolne

 • Dužina u cm

Sjajni, Lustra, Mat, Canvas, Specijalni

-61cm

 • 40
 • 70
 • 90

Sjajni, Lustra, Mat, Canvas

-110cm

 • 50
 • 100
 • 150

Lustra, Canvas

-154cm

 • 150
 • 200
 • 300

TOP