Zraci – Zoran Purger

Zoran Purger (1954) je slobodni fotograf iz Paraćina. Sredinom 80-ih godina učestvovao je u kreiranju fototeke žičke ikonografske škole. Član je Foto saveza Srbije od 1976. i Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Srbije (ULUPUDS) od 1994. godine.
Imao je sedam samostalnih izložbi u Srbiji. Učestvovao je na preko 200 izložbi u zemlji i inostranstvu. Nagrađivan je blizu 100 puta. Sarađivao je sa muzejima u izradi dokumentacije o arheološkoj fotografiji.
Jedan od njegovih značajnijih autorskih projekata je izložba Blago manastira Hilandara, koja je realizovana na cibahromu. Većina njegovih fotografija se nalazi u fotografskom arhivu Svete gore The Mount Athos Photographic Archive.