Simetrija odozgo – El Gvojos

Džez je često bio ispiracija fotografima koji su želeli, da kroz vizuelnu sliku muzičareve ekspresije odsviranog tona, prenesu i svoje viđenje na džez, džezistu, njegovu muziku i džez koncert. El Gvojos je jedan od njih. On spada u one fotografe koji svoju ljubav prema džezu nikada ne napuštaju, i ne komercijalizuju je, gubeći svoj izraz u tome. Verovatno je džez sa svojim radosnim „divljaštvom“, odišući naivnom čestitom čulnošću, duboko dirnuo El Gvojosa u sferi njegovih osećanja i nagona za kreacijom. Svakako da fotograf (El fotografo), koji je duboko u temi koja ga interesuje, zaslužuje da bude predstavljen u Fotografskom klubu Vojvodina.