FOTOGRAFIJE ZA DOKUMENTA

Fotografisanje i izrada fotografija u roku od 10 minuta

Sve fotografije se izrađuju na vrhunskom foto papiru i sa rezolucijom od 640dpi što je standard koji prihvataju sve ambasade i institucije.
Ne rizikujte da budete odbijeni zbog sublimacione ili inkjet tehnologije štampe.

Vize

Izrada fotografija i elektronskih oblika po zvaničnim specifikacijama za vize svih zemalja. Fotografije izrađene u BGE Foto, su prihvaćene u svim ambasadama u Srbiji.Izrada fotografija za boravišne i radne vize, zelenu kartu (green card).

Fotografije za CV i sve vrste aplikacija

Profesionalno fotografisanje i izrada fotografija za aplikacije za posao, portret i cela figura u studiju. Mogućnost digitalne obrade fotografija zarad uklanjanja sitnih nedostataka. Ostavite pravi utisak i povećajte svoje šanse sa kvalitetnim fotografijama koje Vas predstavljaju na najbolji način.

TOP