Želite da nam postavite pitanje, uputite pohvalu ili zamerku?

Priprema fajlova za štampu

in

Priprema fajlova za izradu fotografija na Noritsu 37HD

 

Dimenzija i rezolucija

Prilikom pripreme fajla za štampu veoma je bitno dobro odrediti veličinu fotografije. U koliko izrađujete jedan od standardnih fotografskih formata (tabela standardnih formata) postavite dimenzije u skladu sa tačnim dimenzijama tog formata. Zbog raznolikosti veličina senzora digitalnih aparata, najčešće proporcija neće odgovarati proporciji standardnog formata. U tom slučaju imate mogućnost kropovanja (odsecanja dela fotografije), izradu fotografije sa belinama i izradu fotografije u prilagođenom formatu. Kod kropovanja, preporučujemo da sami formatirate fotografije na željeni format. Prilikom izrade <strong>prilagođenog formata</strong>, jedna strana fotografije se fiksira na jednu od širina rolni (12,7cm, 15,2cm ili 30,5cm) dok druga dimenzija automatski bude određena prema proporciji izvornog fajla. Maksimalna dužina za sve rolne je 91,5cm. Obavezno je prilikom predaje fajlova napomenuti koji način izrade fotografija koje se ne uklapaju u standardne formate želite. Rezolucija HD laserskog sistema Noritsu mašine je 640dpi, pa je idealno ako su Vaše fotografije spremljene u toj rezoluciji ili nižoj 320dpi. U slučaju da imate izvorni fajl koji u datoj dimenziji ima rezoluciju manju od 640dpi ili 320dpi, bolje je rezoluciju ostaviti na tu vrednost nego vršiti veštačko podizanje rezolucije (Resampling).

kurac
TOP